Thai-Speed Boat
 
หน้าแรก ไทย-สปีดโบ๊ท
จำหน่ายเรือสปีดโบ๊ท
น้ำมันเครื่องสำหรับเรือสปีดโบ๊ท
น้ำยาเอนกประสงค์ซีคราวน์
เปิดสอนหลักสูตรขับเรือสปีด
เปิดสอนหลักสูตรช่างเรือสปีด
ติดต่อเรา

 

สอนขับเรือเร็ว สอนขับเรือสปีดโบ๊ท

 

เปิดสอนหลักสูตรขับเรือสปีดโบ๊ท พร้อมสอบรับอนุญาตใบนายท้ายและช่างเครื่อง

บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ทีแอนด์เอส มารีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดสอนหลักสูตรขับเรือสปีดโบ๊ทแบบรับรองผล

 

ใช้ระยะเวลาในการเรียน 4 วัน รวม 28 ชั่วโมง โดยแบ่งการสอนเป็น 2 ภาค มีทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้

วันที่ 1 ภาคเช้า เรียนทฤษฎี รู้จักอุปกรณ์ภายในเรือ กฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ , สัญญาณไฟเรือ
ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การบังคับเรือ

 

วันที่ 2
ภาคเช้า
 เรียนทฤษฎี การแก้ปัญหาเรือเบื้องต้นกรณีฉุกเฉิน การดูแลและซ่อมบำรุงเรือ

ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การบังคับเรือ การเข้าจอดและเทียบท่า

 

วันที่ 3
ภาคเช้า
 เรียนทฤษฎี การแก้ปัญหาเรือเบื้องต้นกรณีฉุกเฉิน การดูแลและซ่อมบำรุงเรือ

ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาเรือเสียเบื้องต้น

 

วันที่ 4
ภาคเช้า
 สอบวัดผลภาคทฤษฎี

ภาคบ่าย สอบวัดผลภาคปฏิบัติ

ผู้สอบผ่าน จะได้รับใบนายท้าย(ชั้น 2) และใบช่างเครื่อง(ชั้น2)

  เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนสามารถบังคับเรือ ใช้สัญญาณเรือ ทราบข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรือ รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาเรืออย่างถูกวิธี ลดอัตราเสี่ยงที่จะทำให้เรือเสียระหว่างการใช้งาน และสามารถแก้ปัญหาเรือเสียเบื้องต้นได้
ผู้เรียนหลักสูตรขับเรือสปีดโบ๊ท เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับ ประกาศนียบัตรหลักสูตรการขับเรือสปีดโบ๊ท และ รับรองผล สามารถเข้าสอบได้รับใบนายท้าย(ชั้น 2) และใบช่างเครื่อง(ชั้น2) มีสิทธิ์ใช้เรือได้ถูกต้องตามกฎหมาย
 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนหลักสูตร ขับเรือสปีดโบ๊ท

1 เปิดสอนให้แก่บุคคลทั่วไป ที่มีอายุเกิน 20 ปี เรียนครั้งละ 1-4 คนเท่านั้น สามารถเลือกวันเรียนแบบไม่ต่อเนื่องติดกันได้

2 ผู้เรียนที่มีเรือสปีดโบ๊ทของตัวเอง แนะนำให้ใช้เรือของผู้เรียนเอง เพื่อจะได้เรียนรู้และชำนาญใช้งานได้จริงกับเรือตนเอง

3 หากผู้เรียนไม่มีเรือเป็นของตนเอง สามารถใช้บริการเรือของทางผู้สอนได้

 

สถานที่เรียนหลักสูตรขับเรือสปีดโบ๊ท ที่มีเรือสปีดโบ๊ทให้บริการ

1 บริษัท ทีแอนด์เอส มารีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด อ.เมือง จ.นนทบุรี
2 บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

อัตราค่าเรียนหลักสูตรขับเรือสปีดโบ๊ท ใช้เรือสปีดโบ๊ทของผู้เรียนเอง

1 เรียนครั้งละ 1 คน ค่าเรียนคนละ 30,000 บาท

2 เรียนครั้งละ 2 คน ค่าเรียนคนละ 25,000 บาท

3 เรียนครั้งละ 3 คน ค่าเรียนคนละ 22,000 บาท

4 เรียนครั้งละ 4 คน ค่าเรียนคนละ 20,000 บาท 

อัตราค่าเรียนหลักสูตรขับเรือสปีดโบ๊ท ใช้เรือสปีดโบ๊ทของผู้สอน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุ)

1 เรียนครั้งละ 1 คน ค่าเรียนคนละ 50,000 บาท

2 เรียนครั้งละ 2 คน ค่าเรียนคนละ 35,000 บาท

3 เรียนครั้งละ 3 คน ค่าเรียนคนละ 30,000 บาท

4 เรียนครั้งละ 4 คน ค่าเรียนคนละ 28,000 บาท 

** ราคานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมสอบและรับใบอนุญาตใบนายท้ายและช่างเครื่อง **

สนใจสมัครเรียน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 084-625-9929

www.thai-speedboat.com
บริหารโดย บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด & บริษัท ทีแอนด์เอส มารีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง 151/1 ม.5 ถ.เลียบชายทะเล หาดสำเร็จ อ.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี & 17/5 ม.4 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ 084-625-9929 , 089-025-9929