Thai-Speed Boat
 
หน้าแรก ไทย-สปีดโบ๊ท
จำหน่ายเรือสปีดโบ๊ท
น้ำมันเครื่องสำหรับเรือสปีดโบ๊ท
น้ำยาเอนกประสงค์ซีคราวน์
เปิดสอนหลักสูตรขับเรือสปีด
เปิดสอนหลักสูตรช่างเรือสปีด
ติดต่อเรา

 


เปิดสอนหลักสูตรซ่อมเรือสปีดโบ๊ท

เปิดสอนหลักสูตรซ่อมเรือสปีดโบ๊ท   งานแถลงข่าวและทำสกูปข่าว การเปิดอบรมหลักสูตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท หลักสูตรแรกของเมืองไทยที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561
อาจารย์วิชิต วิเชียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา และอาจารย์นฤเทพ นิยมทอง ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ่อมเรือสปีดโบ๊ท ร่วมกับทีมงานไทยสปีดโบ๊ท ประกอบด้วยนายฏนตกาญ ทองมูล จากบริษัท ทีแอนด์เอส มารีน เซอร์วิส ประเทศไทยจำกัด , นายศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ จากบริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด , และนายบัญชา วิชัยดิษฐ์ จากบริษัทดอร์รั่ม จำกัด เปิดแถลงข่าวการจัดสอนหลักสูตรซ่อมเรือสปีดโบ๊ทอย่างเป็นทางการ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.
  ความเป็นมาของโครงการ
เนื่องจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ สร้างรายได้เป็นมูลค่ามหาศาล โดยพาหนะสำคัญในการทำธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเลคือเรือสปีดโบ๊ท ซึ่งมีจำนวนเรือรวมกันในพื้นที่ภาคใต้นับได้เป็นจำนวนมาก แต่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจำนวนมหาศาล เมื่อไม่สามารถนำเรือไปบริการนักท่องเที่ยวได้ทันตามกำหนดการใช้งาน
 

จึงได้เกิดการเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การซ่อมเรือสปีดโบ๊ท โดยเป็นหลักสูตรทวิภาคี ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยการอาชีพไชยา ร่วมกับ ทีมงานไทยสปีดโบ๊ทซึ่งมีความรู้ความชำนาญในด้านการซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทเป็นอย่างดี โดยใช้มาตรฐานงานซ่อมตามข้อกำหนดของเครื่องยนต์เรือแต่ละประเภท

 

ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตร ซ่อมเรือสปีดโบ๊ทไปแล้วจำนวน 3 รุ่น รับรุ่นละ 15 คน ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียน และรับประกาศนียบัตรรับรองจาก สถาบันอาชีวะศึกษา มีความรู้ความชำนาญในการ ใช้เครื่องยนต์เรืออย่างถูกวิธี สามารถดูแลและซ่อมเรือสปีดโบ๊ทขั้นต้นได้ รวมทั้งสามารถเป็นลูกมือซ่อมเรือทำงานร่วมกับช่างชำนาญงานได้ และมีสิทธิที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรซ่อมเรือในชั้นที่สูงขึ้น

  และด้วยการเรียนการสอนการซ่อมเรือสปีดโบ๊ทที่ใช้มาตรฐานสากล จึงได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานเจ้าท่า ในการมาเพิ่มวิทยฐานะเข้าผู้เข้ารับการอบรม เพื่อรับใบอนุญาตขับเรือ(ใบนายท้าย) และใบช่างคุมเครื่องยนต์เรือ ซึ่งกฏหมายบังคับไว้ว่าผู้ที่จะทำงานในเรือ ไม่ว่าจะซ่อมเรือหรือขับเรือต้องมีใบอนุญาตดังกล่าว เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงนับว่าเป็นประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรมมากยิ่งขึ้น
  สนใจเรียนหลักสูตร ซ่อมเรือสปีดโบ๊ทขั้นต้น(เครื่องยนต์เอาท์บอร์ด) ระยะสั้น จบแล้วได้รับประกาศนียบัตรรับรอง สอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่ โทร. 084-625-9929
** รับสมัครนักเรียนใหม่ หลักสูตรซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น ระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2561 สนใจสอบถามและสมัครเรียนด่วนที่ โทร. 084-625-9929 รับจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น **
 
www.thai-speedboat.com
บริหารโดย บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด & บริษัท ทีแอนด์เอส มารีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง 151/1 ม.5 ถ.เลียบชายทะเล หาดสำเร็จ อ.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี & 17/5 ม.4 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ 084-625-9929 , 089-025-9929