Thai-Speed Boat
 
หน้าแรก ไทย-สปีดโบ๊ท
จำหน่ายเรือสปีดโบ๊ท
น้ำมันเครื่องสำหรับเรือสปีดโบ๊ท
น้ำยาเอนกประสงค์ซีคราวน์
เปิดสอนหลักสูตรขับเรือสปีด
เปิดสอนหลักสูตรช่างเรือสปีด
ติดต่อเรา

 

lubricants : ปัญหาการใช้น้ำมันเครื่องสำหรับเรือในประเทศไทย

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเรือสปีดโบ๊ท   มาตรฐาน มารีนเกรด (Marine Grade) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเรือ ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกคือ มาตรฐานของ API (American Petroleum Institute – สถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา) และ SAE ( Society of Automotive Engineering -สมาคมวิศวกรยานยนต์ของอเมริกา )

เนื่องจากผู้ใช้น้ำมันเครื่องส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะรู้จักแต่ค่าความหนืดและเข้าใจว่า
ตัวเลขหลัง SAE คือ ค่าตัวเลขที่บอกคุณสมบัติของน้ำมันเครื่อง โดยขาดความเเข้าใจในคุณสมบัติที่แท้จริง ว่า เมื่อมีการพัฒนาเครื่องยนต์ การใช้งานน้ำมันเครื่องก็ต้องใช้ให้ตรงตามข้อกำหนดของ
เครื่องยนต์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาด้วย ไม่เช่นนั้นจะทำให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานสั้นลง เครื่องยนต์สึกหรอเร็วขึ้น สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็นอย่างมาก

API เริ่มมีการนำเอาคุณสมบัติขั้นสูงของน้ำมันเครื่องที่ใช้กับเครื่องยนต์ มากำหนดใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 ถึงปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเครื่องยนต์สมัยใหม่ที่มีความ
ซับซ้อน โดยแยกเป็นประเภท ดังนี้

คุณภาพของน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์น้ำมันเบนซิน มาตรฐาน API : ขึ้นต้นด้วยตัว S (เครื่องยนต์เบนซิน) โดยเริ่มตั้งแต่ชั้น SA , SB , SC , SE , SF , SG , SH ซึ่งปัจจุบันไม่มีการทดสอบสมรรถนะคุณภาพอีกแล้ว ที่มีการทดสอบและพัฒนาขั้นสูงมาจนถึงทุกวันนี้คือ มาตรฐานชั้น SJ , SL , SM และ SN โดยมีระดับชั้น SN เป็นชั้นสูงสุดในปัจจุบัน

คุณสมบัติของมาตรฐานน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์น้ำมันเบนซินชั้น SN

1. มีการควบคุมมลพิษ
2. มีการควบคุมและป้องกันเทอร์โบชาร์จเจอร์
3. มีการควบคุมและป้องกันการเกิดการคราบแข็งที่แหวน ร่องแหวน และลูกสูบ
4. มีการควบคุมปริมาณของตะกอน
5. มีการควบคุมการสึกหรอ
6. มีการควบคุมอุณหภูมิให้เสถียรขณะใช้งาน

คุณภาพของน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล มาตรฐาน API : ขึ้นต้นด้วยตัว C (เครื่องยนต์ดีเซล) โดยชั้น CJ-4 ถือว่าเป็นชั้นสูงสุดในขณะนี้ สำหรับ API : CA , CB , CC , CD , CE , CF-4, CF, CG-4 ไม่มีการทดสอบสมรรถนะคุณภาพอีกแล้ว ที่ยังมีการทดสอบจนถึงปัจจุบัน คงมีเฉพาะ มี CH-4 ,CI-4,และ CJ-4

คุณสมบัติ น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ชั้น CJ-4

1. กำหนดใช้กับเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำ ไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก
2. ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะที่มีรอบสูง
3. เพิ่มสารพิเศษที่ป้องกันการเพิ่มขึ้นของความหนืดจากเขม่า
4. ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีระบบบำบัดไอเสีย ( EGR )
5. ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีตัวกรองฝุ่น

หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องสำหรับเรือ

www.thai-speedboat.com
บริหารโดย บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด & บริษัท ทีแอนด์เอส มารีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง 151/1 ม.5 ถ.เลียบชายทะเล หาดสำเร็จ อ.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี & 17/5 ม.4 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ 084-625-9929 , 089-025-9929